Beperkingen en werk

HOME  |  Beperkingen en werk

Beperkingen en werk

Steeds meer werkgevers zien het belang in van maatschappelijk ondernemen. Het in dienst nemen van mensen met een beperking is daar onderdeel van. Het is inmiddels de ervaring van veel werkgevers dat het in dienst nemen of hebben van mensen met een beperking een positief effect heeft op de zienswijze en handelswijze van het overig personeel en klanten. Bovendien vormen de Participatiewet en afspraken tussen ondernemers en Rijk een extra aanleiding om serieus na te denken over instroommogelijkheden voor mensen met een (arbeids)beperking.

Redenen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen:

  • Zij presteren in veel gevallen net zo goed als andere werknemers. Het vergt soms enige aanpassing, maar met deze aanpassingen kan iemand met een beperking op hetzelfde niveau functioneren.
  • Zij zijn vaak extra gemotiveerd. Het weer ergens bij horen en kunnen bijdragen op een zinvolle manier zorgt vaak voor meer levensvreugde en dus motivatie om het werk zo goed mogelijk te doen en te behouden.
  • Zij hebben juist vanwege hun beperking vaak extra competenties. Vanuit hun dagelijks leven leren zij probleemoplossend te denken. Ook zijn zij vaak creatieve denkers, omdat zij gedwongen worden buiten de gebaande paden te denken.
  • ​Veel werkgevers geven aan dat mensen met (arbeids)beperkingen de werksfeer op een positieve manier beïnvloeden. Het verruimt het blikveld van andere werknemers.

Hieronder leest u informatie over veel voorkomende beperkingen en hoe je hier als (toekomstig) werkgever mee om kunt gaan. U zult in de praktijk ontdekken dat veel werkzoekenden ondanks hun beperkingen vaak veel talent hebben, graag willen werken en hiermee waardevol voor uw onderneming kunnen zijn. Zeker als u bereid bent om te kijken naar wat iemand wél kan.

Veel voorkomende beperkingen, die we hier beschrijven:

De bijdragen in deze rubriek zijn mede mogelijk gemaakt door het A+O Fonds. 

Top