AD(H)D

HOME  |  Beperkingen op een rij  |  AD(H)D

AD(H)D

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactiv Disorder en kenmerkt zich door een tekort aan aandacht en hyperactiviteit. Bij iemand met ADHD komen er voortdurend teveel signalen binnen door een onvoldoende functionerend filtersysteem. Door deze overvloed aan prikkels ontstaat er chaos in het hoofd en onrust in het lijf. Hierdoor ontstaan:

 • Aandachts- en concentratieproblemen, doordat iemand snel afgeleid is door de hoeveelheid externe prikkels. Mensen met ADHD maken vaak dingen niet af, doordat ze vergeten waar ze mee bezig waren. Ook hebben ze moeite om dingen te onthouden en zich voor langere tijd te focussen.
 • Een voortdurende neiging om te bewegen. Door dit te onderdrukken voelen ze zich vaak onrustig en kunnen zich moeilijk ontspannen.
 • Impulsief, ongeremd en handelen voor ze denken.

Mensen met ADD hebben eveneens een aandachtstekortstoornis, maar nu zonder de hyperactiviteit. Hierdoor wordt de beperking niet altijd herkend. Iemand met ADD is snel afgeleid, vergeet vaak dingen en is geneigd dingen te vermijden en/of uit te stellen.

Iemand met AD(H)D als werknemer

Mensen met ADHD zijn goede werknemers:

 • Zijn spontaan en hebben vaak gevoel voor humor.
 • Zij laten vaak een onuitwisbare, positieve indrukken achter. Geven kleur aan een grijze dag en zorgen voor leven in de brouwerij.
 • Hebben een sterke intuïtie.
 • Zijn empathisch.
 • Zijn harde werkers, gedreven en enthousiast.
 • Zijn energiek en open.
 • Vaak creatief en goed in het vinden van nieuwe oplossingen.
 • Hebben behoefte aan uitdaging.
 • Blijven niet lang boos.

Handvaten voor begeleiding van een werknemer met AD(H)D

 • Iemand met AD(H)D heeft behoefte aan een duidelijke dagindeling, vaste regels en vaste plaatsen voor dingen. Dit fungeert als een “extern filter”.
 • Creëer waar mogelijk een prikkelarme omgeving; een rustige ruimte, zonder radio of ander achtergrondgeluid en waar niet teveel mensen samenwerken.
 • Geef eenvoudige, korte opdrachten en regels. Splits grote taken op in kleine delen met ieder een eigen deadline. Dit helpt iemand zich te concentreren en te focussen.
 • Geef complimenten voor goed werk en stimuleer goede eigenschappen, vaak is een werknemer met AD(H)D namelijk extra gevoelig voor complimenten.

Interessante links over ADHD en werken

www.adhd-praktijk.nl/5-tips-voor-werkgevers-adhd-en-werk
www.youtube.com/watch
www.gezondheidsplein.nl/video/wat-is-de-positieve-kant-van-adhd

Bron teksten: 

Deze teksten zijn samengesteld door Talent = Onbeperkt, een training- en adviesbureau dat investeert in een gezonde en duurzame samenwerking tussen mensen,
met én zonder beperking. Uitgangspunt van de dienstverlening is dat talent onbeperkt is. Kijk naar ieder talent, niet naar ieders beperkingen.

www.talentisonbeperkt.nl

Top