Autisme

HOME  |  Beperkingen op een rij  |  Autisme

Autisme

Autisme zorgt voor een andere, verstoorde, verwerking van informatie en heeft dan ook invloed op alle leefgebieden (werken, wonen, vrije tijd, enz.). De hersenen van mensen met autisme geven signalen niet, anders en/of vertraagd door. Mensen worden geboren met autisme en in hun leven leren ze er vaak mee om te gaan, ook in werksituaties.

De wereld is mensen met autisme een wirwar van indrukken, omdat zij een andere manier hebben van waarnemen, informatie verwerken en betekenis geven. Vooral op deze drie gebieden komt dit tot uiting:

 • Moeite met het herkennen van gezichtsuitdrukkingen. Informatie komt wel binnen, maar ze kunnen er geen betekenis aan geven. Ze kunnen zich niet verplaatsen in de ander. Als je niet kunt zien wat de ander bedoelt en waarom de ander iets zegt, dan mis je veel informatie. Dat maakt ook dat zij de wereld en andere mensen maar moeilijk kunnen begrijpen.
 • Losse details zien in plaats van een totaalplaatje door gebrekkige of geen verbinding van de verschillende hersengedeelten. Hierdoor is het voor hen erg lastig om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden; ze nemen waar in puzzelstukjes en voor hen is alles even belangrijk.
 • Moeite met plannen en organiseren, omdat deze functie niet goed is ontwikkeld. Ze hebben moeite met generaliseren, waardoor elke situatie weer nieuw is. Het duurt langer dan normaal voor iets routine is en daardoor is iemand met autisme vaak minder flexibel.

Bovengenoemde beperkingen uiten zich in problemen in de communicatie, sociaal gedrag en het uitvoeren van taken. Mensen met autisme hebben begeleiding nodig om de wereld te snappen, om verbanden aan te brengen en bij het plannen en uitvoeren van activiteiten.

Iemand met autisme als werknemer

Een werknemer met autisme kan heel veel wel. Hier noemen we de positieve aspecten van het in dienst hebben van een werknemer met autisme. Werknemers met autisme zijn namelijk hele goede werknemers:

 • Loyaal, trouw, eerlijk en weinig ziek.
 • Realistisch en objectief, concreet en analytisch, gericht op feiten.
 • Routinematig werk is geen probleem, ze houden van leven en werken volgens regels eb vaste routine. Iemand met autisme vindt het fijn dat duidelijk is wat precies van hem of haar verwacht wordt.
 • Als met de medewerker wordt afgesproken dat het werk vandaag af moet komen, zal hij of zij ook echt doorwerken tot het werk af is (binnen redelijke grenzen). Iemand met autisme is vaak (erg) perfectionistisch.
 • Wanneer iemand in een onderwerp of werkzaamheid geïnteresseerd is, zullen zij ieder detail hiervan leren en eigen maken.

Handvaten voor begeleiding van een werknemer met autisme

 • Het belangrijkste is om begrip te tonen en daarbij in gedachte te houden dat ieder persoon met autisme uniek is.
 • Aanbrengen van structuur met bijvoorbeeld dag- en weekschema’s, stappenplannen en takenlijsten creëren houvast en duidelijkheid.
 • Stel duidelijke regels en herhaal deze regelmatig.
 • Mensen met autisme zijn vaak beelddenkers. Visualiseer regels en procedures zoveel mogelijk, bijvoorbeeld met pictogrammen. Dit maakt informatie makkelijker toegankelijk en beter te onthouden.  
 • In de communicatie is het belangrijk om niet onnodig veel woorden te gebruiken; geef korte instructies en vermijd dubbelzinnige en figuurlijke taal. Mensen met autisme kunnen weinig aflezen van lichaamstaal en nemen alles letterlijk, dus de gebruikte taal moet helder en concreet zijn.

“De autist” bestaat uiteraard niet, er zijn veel vormen van autisme en de mate waarin iemand last heeft van bovengenoemde kan ook erg verschillen. Voor meer informatie over de verschillende soorten autisme verwijzen we u naar http://www.autisme.nl

Andere interessante links over autisme en werken

www.autismewerktwel.nl
www.autismetentop.nl/succesverhalen
http://nos.nl/artikel

Bron teksten: 

Deze teksten zijn samengesteld door Talent = Onbeperkt, een training- en adviesbureau dat investeert in een gezonde en duurzame samenwerking tussen mensen,
met én zonder beperking. Uitgangspunt van de dienstverlening is dat talent onbeperkt is. Kijk naar ieder talent, niet naar ieders beperkingen.

www.talentisonbeperkt.nl

Top