Laaggeletterdheid

HOME  |  Beperkingen op een rij  |  Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid

In onze maatschappij gaan we er automatisch van uit dat elke volwassene voldoende kan lezen en schrijven. Toch hebben 1,3 Nederlanders daar grote moeite mee. 65% van hen is van Nederlandse afkomst en ongeveer de helft heeft een baan. 1 op de 9 mensen is dus laaggeletterd, misschien ook wel een of meer van uw medewerkers.

Laaggeletterdheid is iets anders dan analfabetisme. Een laaggeletterde kan een beetje lezen en schrijven, een analfabeet helemaal niet. Het taalniveau van een laaggeletterde is vergelijkbaar met dat van een kind aan het eind van de basisschool (of lager). Het gaat dan niet alleen om ongeschoolden; vaak hebben laaggeletterden wel een (v)mbo opleiding afgerond. Werken met de computer, formulieren invullen, (veiligheids)instructies lezen et cetera leveren in het dagelijks werk veel problemen op.

Iemand met laaggeletterdheid als werknemer

Mensen die laaggeletterd zijn, schamen zich daar vaak voor. Zij kunnen hun probleem lang verbergen en gebruiken excuses om onder het lezen en schrijven uit te komen.
Dat wil echter niet zeggen dat hij of zij dom is of niet graag wil leren. Net als elk mens heeft een laaggeletterde zijn eigen kwaliteiten en talenten. Zo is er veel creativiteit en doorzettingsvermogen voor nodig om je als laaggeletterde staande te houden in onze samenleving. Heb hier oog voor en kijk verder dan alleen de taalproblemen.
Bied uw werknemer wel altijd scholing aan om zijn of haar taalvaardigheden te verbeteren.

Handvatten voor de begeleiding

Een betere taalbeheersing levert veel op. Werknemers zijn minder afhankelijk van collega’s, zijn zelfstandiger en productiever. Ook zorgt het voor minder stress en worden zij zelfredzamer op het gebied van hun eigen gezondheid, waardoor het ziekteverzuim afneemt. Dit kunt u als werkgever doen:

 • Herken signalen zoals ‘ik ben mijn bril vergeten’ of ‘dat formulier vul ik thuis wel in’.
 • Ga het gesprek aan en vertel dat hij of zij zich niet hoeft te schamen, dat niemand te oud is om te leren en dat er speciale cursussen zijn (in kleine groepen of zelfs één-op-één).
 • Wijs uw werknemer op de mogelijkheden voor informatie en/of cursussen, bijvoorbeeld via:
  • Taalhuizen in Parkstad. In de bibliotheken Heerlen, Brunssum, Landgraaf en Kerkrade kan men terecht met vragen over taal en voor cursussen.
  • De Taalclub Nederlands in Wijksteunpunt Voerendaal – Kunrade, 06 - 304 05 704 of wspvoerendaal-kunrade@voerendaal.nl en wspklimmen@voerendaal.nl.       
  • Op het gratis telefoonnummer 0800 023 44 44 kan men informeren naar cursusmogelijkheden in de buurt. Of bel zelf als werkgever naar dit nummer voor gratis advies.
 • Wijs uw werknemer op de mogelijkheid van cursussen bij Arcus College. Informatie en aanmelden kan via de website www.arcustaal.nl
 • Zie erop toe dat uw medewerker zich inschrijft voor een cursus. Regel eventueel een taalcoach of taalmaatje.
 • U kunt ook een aanvraag indienen bij Stichting Lezen & Schrijven voor een bijdrage voor een taaltraject voor uw werknemer(s). De stimuleringsregeling Taal voor Werknemers wordt gefinancierd door het ministerie van OCW.

Interessante links

www.lezenenschrijven.nl
www.taalvoorhetleven.nl
www.rijksoverheid.nl

Taal Werkt! is een project dat erop is gericht om zo veel mogelijk bedrijven ervan bewust te maken dat ook zij waarschijnlijk laaggeletterden in dienst hebben.
Taal Werkt! helpt werkgevers en werknemers bij de aanpak van laaggeletterdheid op de werkvloer.

Top