Stemmingsstoornissen

HOME  |  Beperkingen op een rij  |  Stemmingsstoornissen

Stemmingsstoornissen

Stemmingsstoornis is een verzamelnaam voor psychische aandoeningen waarbij de gemoedsstemming of emotie van iemand ernstig is verstoord of niet past bij de situatie waarin diegene verkeert. De meest voorkomende stemmingsstoornissen zijn depressie en manisch-depressieve stoornis. Er zijn meer stemmingsstoornissen, meer informatie hierover kunt u vinden op www.e-psychiater.nl

Depressie

Kenmerken van mensen met een depressie:

 • Sombere stemming en gebrek aan interesse en levenslust. Een depressief persoon omschrijft zijn of haar gevoelsleven vaak als ellendig, leeg en uitzichtloos. Ze hebben in weinig dingen plezier in en hebben moeite gevoel voor familie/vrienden te ervaren.
 • Negatief over zichzelf en beschouwen zich als minderwaardig, onaantrekkelijk of zelfs slecht of schuldig. Negatieve gebeurtenissen schrijft iemand toe aan zichzelf en positieve aan anderen.
 • Weinig energie en ze komen er vaak niet toe om zich aan te zetten om naar de huisarts te gaan en de hulp te regelen die ze nodig hebben.
 • Soms gespannen en prikkelbaar.
 • Soms angst- en paniekaanvallen en/of dwangverschijnselen.

Manisch depressief (bipolaire stoornis)

Ups en downs heeft iedereen op zijn tijd, maar heeft iemand extreem hoge pieken en de dalen erg diepe dalen, dan kan iemand manisch-depressief zijn. Kenmerken:

 • In een manische periode zijn deze mensen opvallend vrolijk, druk en actief en verliezen ze het zicht op de realiteit. Voor de omgeving zijn ze vaak moeilijk te volgen vanwege hun chaotische gedachtegang.
 • Soms gaat de manische periode gepaard met grootheidswanen.
 • Tijdens periodes van ernstige depressie ervaren zij gevoelens van intense somberheid. Zie ook de kenmerken bij depressie.

Iemand met een depressie of iemand die manische depressief is als werknemer

 • Tussen de periodes van een depressie of manie voelt en gedraagt de werknemer zich dikwijls normaal en kan hij of zij prima functioneren op het werk.
 • Mensen met een lichte depressie zijn vaak nog goed in staat om te werken. Werken kan zelfs genezing bevorderen, doordat het structuur biedt en zin geeft.
 • Mensen met een zware depressie zijn niet meer in staat om te werken.
 • Mensen die in een manische periode zitten zijn moeilijk te handhaven op het werk, omdat zij over het algemeen nauwelijks te sturen en te controleren zijn.

Handvaten voor de begeleiding

Depressie

 • Baat bij begrip en een luisterend oor. Het proberen weg te praten van de depressie, het geven van tips en adviezen werkt vaak averechts.
 • Structuur in dag- en nachtritme. Dit betekent dat zij behoefte hebben aan vaste werktijden.

Manisch depressief

 • In een manie hebben zij behoefte aan afgebakende taken en korte instructies.
 • Geen discussies aangaan als mensen in hun manie zitten; ze zijn vaak niet voor rede vatbaar.
 • Alert zijn op overschatting.
 • Tijdens de depressieve periode gelden de handvaten zoals bij depressie beschreven.

Interessante links over stemmingsstoornissen en werken

www.depressie.nl/depressie-en-werk
www.riagg-maastricht.nl/in-gesprek-over-manisch-depressieve-stoornis

Bron teksten: 

Deze teksten zijn samengesteld door Talent = Onbeperkt, een training- en adviesbureau dat investeert in een gezonde en duurzame samenwerking tussen mensen,
met én zonder beperking. Uitgangspunt van de dienstverlening is dat talent onbeperkt is. Kijk naar ieder talent, niet naar ieders beperkingen.

www.talentisonbeperkt.nl

Top