Bijzondere bijstand

HOME  |  Online formulieren  |  Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand kan aangevraagd worden voor het bekostigen van extra uitgaven die via andere kanalen niet vergoed worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten voor bewindvoering. Uitgezonderd zijn reguliere terugkerende kosten zoals voeding, kleding, huur en meubels.

  Om in aanmerking te komen voor de regeling dient u:

  • een aantoonbaar inkomen te hebben dat lager is dan 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm;
  • weinig of geen vermogen te hebben.

  Medische kosten
  De collectieve ziektekostenverzekering van ISD Kompas (VGZ Zuid-Limburgpakket) wordt voor de bijzondere bijstand aangemerkt als voorliggende voorziening voor medische kosten. Dit betekent dat iemand die geen gebruik maakt van het aanbod om deel te nemen aan de collectieve verzekering, NIET in aanmerking komt voor bijzondere bijstand voor kosten die worden gedekt door de collectieve ziektekostenverzekering.

Top