Regelingen voor schoolgaande kinderen

HOME  |  Online formulieren  |  Regelingen voor schoolgaande kinderen

Regelingen voor schoolgaande kinderen

  • Regelingen voor schoolgaande kinderen

    Ouders of verzorgers van kinderen die bepaalde (buiten)schoolse activiteiten voor hun schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat lager is dan 120% van het van toepassing zijnde bijstandsniveau, kunnen een beroep doen op de Stichting Leergeld Parkstad.

    Daarnaast heeft ieder kind recht op een verjaardag! Kinderen van 4 tot en met 12 jaar die een vergoeding krijgen voor een activiteit van Stichting Leergeld Parkstad komen ook in aanmerking voor een verjaardagsbox van Stichting Jarige Job.

    Voor het indienen van een aanvraag of meer informatie kunt u kijken op www.parkstad.leergeld.nl


                                                                                           

Top