Uitstroompremie

HOME  |  Uitkering  |  Uitstroompremie

Uitstroompremie

Als u vóór 31 december 2017 betaald werk heeft aanvaard of als zelfstandig ondernemer aan de slag bent gegaan én 27 jaar of ouder bent, kunt u in aanmerking komen voor een uitstroompremie. Voorwaarde is dat u 12 aaneengesloten maanden uitkeringsvrij bent door het betaald werk of het zelfstandig ondernemerschap.

Let op: voor werkaanvaardingen en gestarte ondernemingen vanaf 1 januari 2018 kunt u niet meer in aanmerking komen voor een uitstroompremie omdat deze regeling is afgeschaft.

Formulier Uitstroompremie

Top